Działalność

Ogólnopolskie Konferencje Szkoleniowe:

    I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla pielęgniarek
    - Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie pielęgniarki
    II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Pielęgniarstwo operacyjne - zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie
    III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie
    IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Zakażenia odcewnikowe - kontrola i zapobieganie
    V Konferencja
    - Możliwości współpracy z podmiotami trzeciego sektora w dziedzinie świadczeń usług opiekuńczych
    VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Zakażenia odcewnikowe - kontrola i zapobieganie w Warszawie
    VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniową dla Pielęgniarek i Położnych
    - Zakażenia odcewnikowe - kontrola i zapobieganie w Ostrołęce
    VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla pielęgniarek
    - Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie pielęgniarki
    IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniową dla Pielęgniarek
    - Zakażenia odcewnikowe - kontrola i zapobieganie w CZD – IP
    X Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Zakażenia odcewnikowe - kontrola i zapobieganie w Radomiu
    XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Zakażenia odcewnikowe - kontrola i zapobieganie w Gdańsku
    XII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Pozyskiwanie środków krajowych i funduszy europejskich dla pozarządowych organizacji pielęgniarskich
    XIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniową dla Pielęgniarek
    - Zakażenia odcewnikowe - kontrola i zapobieganie w Warszawie
    XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla pielęgniarek
    - Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie pielęgniarki
    XV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie
    XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Zakażenia odcewnikowe - kontrola i zapobieganie
    XVII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Pielęgniarstwo psychiatryczne - zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie
    XVIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie
    XIX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla pielęgniarek
    - Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie pielęgniarki
    XX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie
    Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
    - Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie – II edycja
    XXI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
    - Zakażenia odcewnikowe – kontrola i zapobieganie
    XXII Ogólnopolska Konferencja
    - Pielęgniarstwo psychiatryczne – integracja i rozwój
    XXIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
    - Pielęgniarstwo – mój zawód, moja odpowiedzialność
    XXIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek i Położnych
    - ZAKAŻENIA ODCEWNIKOWE – kontrola i zapobieganie
    XXV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
    - Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie pielęgniarki
    XXVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
    - Pielęgniarstwo – mój zawód, moja odpowiedzialność

Ogólnopolskie Kursy:

    Mobbing w środowisku pielęgniarek i położnych
    Syndrom wypalenia zawodowego
    Kurs dokształcający - Profilaktyka zakażeń szpitalnych - IV edycja
    Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji
    Kontakt z pacjentem przewlekle chorym
    Kurs dokształcający - Profilaktyka zakażeń szpitalnych - V edycja
    Kurs dokształcający - Profilaktyka zakażeń szpitalnych - VIII edycja
    Kurs dokształcający - Profilaktyka zakażeń szpitalnych - IX edycja
    Kurs dokształcający - Profilaktyka zakażeń szpitalnych - X edycja
    Kurs dokształcający - Profilaktyka zakażeń szpitalnych - XI edycja
    Kurs dokształcający - Profilaktyka zakażeń szpitalnych - XII edycja
    Kurs dokształcający - Profilaktyka zakażeń szpitalnych - XIII edycja

Ogólnopolskie Warsztaty:

    II edycja warsztatów - EVIDENCE BASED NURSING PRACTICE
    III edycja warsztatów - EVIDENCE BASED NURSING PRACTICE

Szkolenia:

   Pozyskiwanie środków krajowych i funduszy europejskich

Projekty:

    Kampania edukacyjna realizowana na terenie województwa mazowieckiego:
    STOP EKSPOZYCJOM ZAWODOWYM PIELĘGNIAREK!

Dodatkowe informacje